2017 AASTA ESIMESES KVARTALIS SUURENES EESTLASTE REISIDE ARV SOOJALE MAALE

Selle aasta esimeses kvartalis külastasid eestlased välisriike 840 000 korral, mis on neli protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Mitu päeva kestnud reiside arv suurenes viis protsenti ja nende keskmine pikkus oli umbes 3,7 päeva. Ei muutunud aga ühepäevaste külastuste hulk, mis moodustas endiselt 14% kogukülastusest. Mitte üllatuslikult külastasid Eesti elanikud kõige enam 160 000 korda Soomet, mis oli ka samal tasemel võrreldes eelmise kvartaliga. Peale mitut aastat langus suurenes kolmandiku võrra Eesti kodanike reiside arv Egiptusesse. Populaarne oli veel Tai, mille külastus suurenes 14%. Manimis väärivad veel reiside suurenemine Ukraina, Bulgaari ja Hispaania suunal. Vähenes reiside hulk vastavalt 7% Norrasse ja 12% Venemaale. Eesti elanikud kulutasid välismaal kokku hinnanguliselt 155 miljonit eurot.

Välisreiside statistikast saab rohkem infot http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/1410.